Kommenteeri

Ülevaade Rohelise Kooli programmi tegevustest 2021-2022 õa II poolaastal

Antud artiklis leiab ülevaate 2021-2022 õa II poolaasta tegevustest ning väikese galerii. On olnud tõeliselt tegus poolaasta ning oleme saanud lastega koos toimetada eelnevatest aastatest rohkem. Oleme saanud käia õppekäikudel ning korraldada rohkem ühisüritusi. 

Aiarühmad võtsid endale kohustuse toita talvekuudel paigalinde. Paigaldati lindude toidulaud ja osteti linnutoitu.

6. jaanuaril toimus liikumisõpetaja eestvõttel matk Muuga jõulukuuse juurde.

24.-31. jaanuaril kutsusime kõiki üles digikoristuse nädalal vaatama üle rühma arvutid ja kustutama ülearune teave nendes.

27. jaanuaril toimus kallistamispäeva mänguhommik, mille viis läbi Sipsikute rühm ja liikumisõpetajad.

14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva. Rühmades toimusid sõbrapäeva hommikud ja lõunal kogunes personal sõbralike kolleegide kohtumisele. Igaüks võttis kaasa ühe hea mõte sõprusest või sõbrast, mida teistega jagas, millest hiljem kujundati "Heade mõtete puu". Traditsiooniliselt kuulutati välja kolleeg - Meie Parim 2022. selleks valiti sel aastal õpetaja Urve Meier.

1. märtsil avati lasteaia juurdeehituse uued rühmad ja kuulutati välja rühmanimede konkurss. Konkursil said osaleda töötajad ja pered. Nimekonkursi võitis pakkumine „PUU“

3. märtsil tähistasime Vastlapäeva ning külla tuli Lumememm. Lapsed kelgutasid koos õpetajatega ning osalesid köieveos.

29. märtsil tähistas kogu lasteaiapere Nimepidu ja rühmad loosisid endale nimed.

Aprillis rajati istutuskastid kõigis rühmades ja jälgiti taimede tärkamist.

Aprillis toimusid aiarühmade õppekäigud „Liiklus minu kodukohas“.

27. aprillil võtsid aiarühmad ette õppekäigu Tädu matkarajale

28. aprillil kutsusid Jussikesed kõik sõbrad osalema oma spordi projektis. Lasteaia spordisaalis toimub kohtumine TLÜ spordiklubi võimlejate ja nende treeneriga.

4. mail kohtusid Krõllid ja Jussikesed Keskkonnakesega ja said uusi teadmisi sellest, kuidas hoida oma kodukoha loodust.

09.-13.mail tähistasime "TEEME ÄRA!" nädalat. Istutasime lasteaeda 100 võõrasema taime rühmade terrassidele. Rühmad korrastasid lisaks oma istutuskastid ja istutasid rühma taimekastidest taimi ümber õuekastidesse.

12. mail toimus Muuga Lasteaia Minimaraton II

9. juunil toimus Leivapudi päev, kus lapsed valmistasid ise leivajääkidest ja piimast leivapudi

06.-10.juunil viisid Krõllid läbi õuesõppe nädala, mille raames viidi läbi nii kodukandi õppekäik, mängiti õuemänge ning valmistati koos süüa.


Rohelise kooli töörühma koosseis 2021-2022 õppeaastal:
Esimees: Eneli Kilu 

Rohelise Kooli programmi kontaktisik: Kadri Peterson 

Liikmed: Ulvi Koop Larissa Lantrat Larissa Gontsarenko Julia Turok Marina Bulatova Triin Niit – lapsevanemate esindaja.

Rohelise Kooli koolieelikute mõttekoda: Krõlli rühma 12 koolieelikut Koordinaator: Eneli Kilu

Lisa kommentaar

Email again: